Ośrodek terapii traumy

Oferuje profesjonalną i bezpłatną pomoc konsultacyjną, krótkoterminową i długoterminową dla osób, które doświadczyły traumy. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Zgłoszenie do ośrodka nie wymaga posiadania skierowania.

Ośrodek terapii traumy
logo nfz

Świadczenia w ramach Ośrodka Terapii Traumy realizowane są na podstawie umowy nr 061/200407/PTR/2023 z NRODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA zawartej na okres od 8 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2024 w zakresie Świadczenia opieki zdrowotnej – program oddziaływań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem traumy.

logo nfz

12 415 81 12

Zadzwoń
umów się na wizytę

Umów wizytę email

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podjęcie terapii w poradni nie wymaga posiadania skierowania.

Oferta

 1. Pomoc psychologiczna dla osób bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu będących w ostrej fazie kryzysu - realizowana jest niezwłocznie w dniu zgłoszenia lub kolejnego dnia. Obejmuje 1-2 spotkania mające na celu wsparcie emocjonalne, zaspokojenie podstawowych potrzeb (szczególnie potrzeby bezpieczeństwa), zapewnienie pomocy z różnych stron) i w zależności od kwalifikację do konsultacji/terapii - AKTUALNIE WSTRZYMANA ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA WSPARCIE
 2. Pomoc konsultacyjna – skierowana do osób nie spełniających kryteriów włączenia do terapii; Udzielenie konsultacji psychologicznej wraz we wskazaniem konkretnych adresów gdzie osoba zgłaszająca może szukać wsparcia adekwatnego do zgłaszanych problemów
 3. Pomoc krótkoterminowa – trwająca poniżej 4 tygodni - Pierwsza porada lub wizyta następuje w okresie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od świadczeniodawcy.
  Obejmuje diagnozę psychiatryczną i realizację planu zdrowienia opartego na poradnictwie z wyłączeniem psychoterapii.
 4. Pomoc długoterminowa - trwająca powyżej 4 tygodni - Pierwsza porada lub wizyta następuje w okresie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy, z wyłączeniem sytuacji niezależnych od świadczeniodawcy.
  Obejmuje diagnozę psychiatryczną, diagnozę psychologiczną i realizację planu zdrowienia łącznie z długoterminową psychoterapią.

Cele w ramach Ośrodka terapii tramy realizowane są za pomocą czterech głównych obszarów specjalistycznej pomocy osobom cierpiącym z powodu psychologicznych negatywnych skutków zdarzeń traumatycznych. Są nimi: pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia kryzysowa, farmakoterapia. Każda z tych form oddziaływania, prowadzona na różnych etapach radzenia sobie przez jednostkę z kryzysem służyć ma złagodzeniu doświadczanych negatywnych skutków traumy oraz przyczyniać się ma do asymilowania traumatycznych wspomnień.

Warunku przyjęcia do Ośrodka terapii traumy

Kryteria włączające:

Program oddziaływań terapeutycznych uwzględniać będzie specyfikę różnych rodzajów oświadczeń traumatycznych. Program oddziaływań terapeutycznych będzie uwzględniać oddziaływania terapeutyczne, w związku z co najmniej jednym z następujących rodzajów doświadczeń traumatycznych:

 • uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z konfliktem zbrojnym;
 • doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej;
 • uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym;
 • doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.

Kryteria wyłączające:

 • ostra psychoza
 • aktywne uzależnienia
 • ostry stan wymagający hospitalizacji

Harmonogram Pracy Zespołu Terapeutycznego

Zespół pracuje pod superwizją p.Marty Haviar

imię i nazwiskoponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
mgr Magdalena Fojcik8:00 - 18:008:00 - 18:0010:00 - 20:0010:00 - 20:008:00 - 18:00
mgr Olesia Ivchenko10:00 - 20:0010:00 - 20:008:00 - 18:008:00 - 18:008:00 - 18:00
mgr Urszula Kiwit15:00 - 20:0015:00 - 20:0015:00 - 20:0015:00 - 20:0015:00 - 20:00
mgr Olena Menzheha8:00 - 14:0016:00 - 20:008:00 - 12:00-11:00 - 15:00

Nasi specjaliści

Magdalena Fojcik

Magdalena Fojcik

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia systemowo psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym, w placówkach oświatowych oraz zespołach terapeutycznych. Odbyłam zaawansowane szkolenie z zakresu diagnozowania zaburzeń związanych z traumą (program certyfikacyjny ESTD). Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia EMDR - jednej z form psychoterapii rekomendowanej w leczeniu zaburzeń potraumatycznych.

Olesia Ivchenko

Olesia Ivchenko

Jestem psychologiem, psychoterapeutą (ukończyłam kurs psychoterapii systemowo-psychodynamicznej, jestem w procesie uzyskiwania certyfikatu), aktualnie w trakcie uzyskiwania certyfikatu terapeuty uzależnień, z doświadczeniem w pracy w Oddziale Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziale Dziennym Psychiatrii, Centrum Zdrowia Psychicznego, hospicjum, warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach terapeutycznych. 

Paweł Fuskiewicz

Urszula Kiwit

Jestem psychologiem, psychoonkologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. pracując w oddziałach i poradniach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Narodowego Instytut Onkologii. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, poddając swoją pracę regularnej superwizji.

Paweł Fuskiewicz

Olena Menzheha

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem psychologiem, psychotraumatologiem w trakcie studiów. Byłam organizatorką oraz jedną z prowadzących grupy wsparcia dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. Doświadczenie zdobywałam z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi, w tym także przybywającymi z terenów wojennych. Pracowałam w stowarzyszeniu SIEMACHA oraz w warsztatach terapii zajęciowej.

Dawid Kruk

Dawid Kruk

Jestem lekarzem w trakcie 4 roku specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończyłem studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2020 do 2021 roku byłem asystentem w Katedrze Psychiatrii Dorosłych UJ CM w Krakowie. W praktyce zawodowej szczególnie interesuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychotycznych, ADHD, PTSD, złożonych zaburzeń dysocjacyjnych oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych i alkoholu.  Jestem także specjalistą z certyfikatem ukończenia szkolenia EMDR - jednej z form psychoterapii, uznanej i rekomendowanej metody stosowanej przy leczeniu traumy.

Ważne informacje

Jak zgłosić się po pomoc?

Na terapię możesz zapisać się osobiście w godzinach 8.00 – 20.00, dzwoniąc na numer 12 415 81 12 lub pisząc wiadomość email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Na pierwszą wizytę potrzebny jest dowód osobisty.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców / opiekunów prawnych (do pobrania w zakładce: pliki do pobrania lub w rejestracji Ośrodka)

Czy korzystanie z pomocy Ośrodka jest odpłatne?

Realizujemy terapię w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Terapia jest bezpłatna. Do udzielenia świadczenia wymagane jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Nie mieszkam w Krakowie. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej terapii?

Tak. Realizujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie obowiązuje rejonizacja.

Czy wymagane jest skierowanie?

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego nie wymaga skierowania.

Do kogo adresowana jest oferta Ośrodka?

Program oddziaływań terapeutycznych uwzględnia oddziaływania terapeutyczne, w związku z co najmniej jednym z następujących rodzajów doświadczeń traumatycznych:

1) uczestnictwo w działaniach wojennych lub doświadczenie uchodźcze w związku z  konfliktem zbrojnym;

2) doświadczenie lub bycie świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej;

3) uczestnictwo pośrednie lub bezpośrednie w wypadku komunikacyjnym;

4) doświadczenie skutków kataklizmu naturalnego lub pożaru.

5) oraz  inne doświadczenia traumatyczne.

Do osób w jaki wieku skierowana jest terapia?

Przyjmujemy zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. Nie obowiązuje kryterium wieku.

Z jakich świadczeń można skorzystać w Ośrodku?
Każda osoba zgłaszająca się po pomoc zostanie objęta zindywidualizowanym programem leczenia w oparciu o diagnozę lekarza i wywiad psychologiczny.
Adekwatnie do potrzeb wdrożymy kompleksowe leczenie i dobierzemy optymalne formy oddziaływań terapeutycznych z szerokiej oferty świadczeń, wśród których dostępna jest:
 • porada diagnostyczna lekarska lub porada diagnostyczna psychologiczna,

 • porada lekarska terapeutyczna,

 • sesja psychoterapii indywidualnej,

 • sesja psychoterapii rodzinnej,

 • sesja psychoterapii grupowej,

 • sesja psychoedukacji,

 • sesja wsparcia psychospołecznego,

 • porada lekarska kontrolna,

 • porada psychologiczna

Jaki jest czas oczekiwania na terapię?

Pacjenci na bieżąco zapisywani są na spotkania diagnostyczne. Po etapie 3 spotkań diagnostycznych umawiany jest stały termin na terapię.