Programy profilaktyczne i zdrowotne finansowane przez NFZ

Profilaktyka

Profilaktyka to istotny element ochrony zdrowia, ponieważ zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, odpowiednie postępowanie zdrowotne może zapobiec wielu chorobom, w tym groźnym chorobom cywilizacyjnym, takim jak nowotwory, choroby układu krążenia, czy schorzenia związane z nadużywaniem alkoholu i paleniem papierosów.
 
CM UNIMED uczestniczy w licznych programach prozdrowotnych współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Gminę Miejską Kraków.

Polecane informacje

Akademia zdrowia

Zobacz materiał filmowy nt. profilaktyki raka piersi