Terapeuta uzależnień Kraków
Poradnia Leczenia Uzależnień

Terapeuta uzależnień Kraków oferuje profesjonalną i bezpłatną psychoterapię oraz konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, seks, zakupy, praca, Internet/komputer) i członków ich rodzin – osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.

Terapeuta uzależnień Kraków

Świadczenia w ramach Poradni leczenia Uzależnień i Współuzależnienia realizowane są na podstawie umowy z Gminą Miejską Kraków zawartą na okres od 1 stycznia 2023 do 31 marca 2026 w zakresie teraii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin, mieszkańców Miasta Krakowa.

Podjęcie terapii w poradni nie wymaga posiadania skierowania.

Oferta dla osób uzależnionych
Prowadzimy terapię uzależnień na etapie podstawowym i pogłębionym. Pierwszym etapem jest proces diagnostyczny który w naszej placówce trwa około miesiąca i obejmuje diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Jeśli w procesie diagnostycznym zostaniesz zakwalifikowany do terapii w zależności od wskazań będzie ona trwała między 12-24 miesięcy. Terapia odbywa się z częstotliwością jednego spotkania indywidualnego tygodniowo z terapeutą oraz jednego spotkania terapii grupowej tygodniowo. Sesja terapii indywidualnej trwa ok 45 minut, natomiast terapia grupowa między 60 a 120 minut. Spotkania diagnostyczne realizowane są we wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00.


W poradni nie ma możliwości realizowania terapii uzależnienia od alkoholu w postaci tylko i wyłącznie spotkań indywidualnych. Zgodnie z kontraktem terapeutycznym obowiązkowe są spotkania indywidualne i grupowe.

Oferta dla osób współuzależnionych
Prowadzimy terapię współuzależnienia na etapie podstawowym i pogłębionym. Pierwszym etapem jest proces diagnostyczny który w naszej placówce trwa około miesiąca i obejmuje diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Jeśli w procesie diagnostycznym zostaniesz zakwalifikowana do terapii w zależności od wskazań będzie ona trwała między 12-24 miesięcy. Terapia odbywa się z częstotliwością jednego spotkania indywidualnego tygodniowo z terapeutą. Sesja terapii indywidualnej trwa ok 45 minut. Obecnie nie prowadzimy terapii grupowej dla osób współuzależnionych. Terapia realizowana jest w formie spotkań indywidualnych. Spotkania diagnostyczne realizowane są we wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00.

Oferta dla osób z syndromem DDA
Prowadzimy terapię osób z syndromem DDA na etapie podstawowym i pogłębionym. Pierwszym etapem jest proces diagnostyczny który w naszej placówce trwa około miesiąca i obejmuje diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Jeśli w procesie diagnostycznym zostaniesz zakwalifikowany do terapii w zależności od wskazań będzie ona trwała między 12-24 miesięcy. Terapia odbywa się z częstotliwością jednego spotkania indywidualnego tygodniowo z terapeutą. Sesja terapii indywidualnej trwa ok 45 minut. Obecnie nie prowadzimy terapii grupowej dla osób z syndromem DDA. Terapia realizowana jest w formie spotkań indywidualnych. Spotkania diagnostyczne realizowane są we wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00.

INFORMACJA - PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

W chwili obecnej w poradni leczenia uzależnień terapia realizowana jest w kontakcie bezpośrednim.

NIE REALIZUJEMY ŚWIADCZEŃ W POSTACI ONLINE.

Harmonogram pracy zespołu terapeutycznego

HARMONOGRAM PRACY TERAPEUTÓW
imię i nazwiskoponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
Dawid Kruk---15:00 - 20:00--
Ewa Machejek----8:00 - 18:00-
Agata Junger-Kłosowska8:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:00-
Aleksandra Mocko-Rakoczy12:00 - 20:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:00-
Arkadiusz Latosek12:00 - 20:008:00 - 16:008:00 - 12:008:00 - 16:0012:00 - 20:008:00 - 12:00
Jacek Wadzyński--12:00 - 20:0014:00 - 20:00--
Kamiński Patryk12:00 - 20:0012:00 - 20:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:00-
Jolanta Potoczek--16:00 - 20:00---
Martyna Stasiorowska--13:00 - 20:008:00 - 15:0012:00 - 20:00-
Kamil Kubik16:00 - 20:0012:00 - 20:00----

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
Rodzaj grupyponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota

Terapia grupowa dla DDA

17:00 - 19:00-----

Grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych

-18:00 - 20:00----

Grupa redukcji szkód dla osób uzależnionych

----11:00 - 13:00-

Terapia grupowa dla osób współuzależnionych

----17:00 - 19:00-

Zespół terapeutyczny

Pracuje pod superwizją Piotra Kozara.
Aleksandra Mocko-Rakoczy

Aleksandra Mocko-Rakoczy

Kierownik poradni
Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień (PARPA) oraz jestem psychoterapeutką w trakcie 4,5-letniego całościowego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej oraz metody psychodramy. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcji Naukowej Psychoterapii. Prowadzę terapię indywidualna i grupową osób uzależnionych, współuzależnionych i osób z syndromem DDA.

Adam Wojakiewicz

Adam Wojakiewicz

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalista psychoterapii uzależnień PARPA. Prowadzę terapię indywidualną i grupową skierowaną do osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Agata Junger-Kłosowska

Agata Junger-Kłosowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą psychoterapii uzależnień (PARPA).
Od 2013 roku zajmuję się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz pracą z rodzinami osób uzależnionych (współuzależnienie, syndrom DDA). Od 8 lat zajmuje się również zarządzaniem służbą zdrowia – koordynuję pracę poradni leczenia uzależnień oraz oddziału dziennego. Prowadzę kursy i szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień adresowane do studentów kierunków medycznych Uj oraz studentów kierunków humanistycznych Akademii Ignatianum.

Sebastian Kołodziej

Patryk Kamiński

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem magistrem psychologii (dyplom uzyskałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat KBPN nr SP/1849/2021). Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów.
Pracuję z dorosłymi, młodzieżą i osobami dorastającymi w rodzinach dotkniętych kryzysem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Już w trakcie studiów zajmowałem się prowadzeniem indywidualnej psychoterapii uzależnień osób dorosłych w Areszcie Śledczym w Lublinie. Na co dzień pracuję głównie z młodzieżą jako psycholog i terapeuta uzależnień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie prowadzę indywidualne sesje terapeutyczne, psychoedukację z zakresu uzależnień oraz udzielam bieżącego wsparcia psychologicznego. W swej pracy skupiam się przede wszystkim na zrozumieniu uzależnienia w kontekście funkcjonowania całego systemu rodzinnego, środowiska rówieśniczego i zawodowego. Wykorzystuję elementy terapii poznawczo-behawioralnej oraz staram się poszukiwać i korzystać z zasobów, a także mocnych stron klienta. Stale poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach.
Niezwykle ważne jest dla mnie nawiązanie solidnej relacji terapeutycznej, która jest bazą dla szczerości, otwartości oraz chęci poszukiwania rozwiązań problemów. Zdobywając doświadczenie w pracy z osobami z bardzo zróżnicowanych grup społecznych, staram się kierować empatycznym i tolerancyjnym podejściem do każdej historii, którą dzieli się ze mną drugi człowiek.

Jacek Wądzyński

Jacek Wądzyński

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Początek mojej zawodowej drogi to początek lat 80-tych. Ta droga to teatr, psychodrama, terapia osób uzależnionych. To działalność szkoleniowa i praca dydaktyczna ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. To nieustanne poszukiwanie metody, języka i adekwatnej odpowiedzi na odwieczny Dylemat Ludzki.

Katarzyna Świerkula

Katarzyna Świerkula

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (KBPN). Od 2016 r. pracuję z osobami uzależnionymi prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków oraz z uzależnieniami behawioralnymi.

Jolanta Potoczek

Jolanta Potoczek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Od 9 lat pracuje jako terapeuta uzależnień. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej (studia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1882), trenerem terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.Swoją pracę opieram na nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

Arkariusz Latosek

Arkariusz Latosek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień - certyfikat PARPA. Ukończyłem Szkołę Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień SWPS w Katowicach. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z pacjentem oraz grupą terapeutyczną.

Kamil Kubik

Kamil Kubik

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Teologii oraz Wydziału Nauk Społecznych oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach; teolog, mediator cywilny i rodzinny, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków oraz z uzależnieniami behawioralnymi. W CM Unimed prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych skierowaną do pacjentów uzależnionych, współuzależnionych, z syndromem DDA, grupową dla osób uzależnionych oraz pracuję na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Martyna Stasiorowska

Martyna Stasiorowska

Psycholożka, Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Doświadczenie zdobywałam pracując w profilaktyce uzależnień oraz odbywając staż w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku. Aktualnie pracuje na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w Poradni Leczenia Uzależnień w CM Unimed oraz w Małopolskim Ośrodku Fundacji Praesterno. Zajmuję się terapią indywidualną oraz grupową osób uzależnionych. Poza osobami uzależnionymi prowadzę również terapię skierowaną do ich bliskich.

lek. Dawid Kruk

lek. Dawid Kruk

Lekarz psychiatra
Lekarz w trakcie 4 roku specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończył studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2020 do 2021 roku był asystentem w Katedrze Psychiatrii Dorosłych UJ CM w Krakowie. W praktyce zawodowej szczególnie interesuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychotycznych, ADHD, PTSD, złożonych zaburzeń dysocjacyjnych oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych i alkoholu.

Ważne informacje

Jak zgłosić się na terapię?

Na terapię możesz zapisać się osobiście w godzinach 8.00 – 20.00, dzwoniąc na numer 12 415 81 12 lub pisząc wiadomość email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Na pierwszą wizytę potrzebny jest dowód osobisty, a także dokumentacja z poprzedniego leczenia. Kwalifikacją do rozpoczęcia terapii jest rozmowa przeprowadzona z terapeutą oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Czy terapia jest odpłatna?
Realizujemy terapię w oparciu o kontrakt z Gminą Miejską Kraków. Terapia dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa jest bezpłatna.
Nie mieszkam w Krakowie. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej terapii?
Niestety nie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą prywatnej psychoterapii.
Do osób w jakim wieku skierowana jest terapia?
Przyjmujemy do terapii osoby pełnoletnie.
Jaki jest czas oczekiwania na terapię?

Pacjenci na bieżąco zapisywani są na spotkania diagnostyczne. Czas trwania procesu diagnostycznego to około 2-3 miesięcy.

Co to jest kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt terapeutyczny to zbiór zasad i ustaleń które porządkują proces terapeutyczny. Kontrakt podpisywany jest między terapeutą a pacjentem dwukrotnie. Pierwszy raz za czas diagnozy i kolejny raz w momencie rozpoczynania procesu terapeutycznego.

Pliki do pobrania:

Regulamin zajęć grupowych.

Załączniki do pobrania:

Copyright ©. Wszelkie prawa zasteżone. Deklaracja dostępności | Mapa strony

Projekt i wykonanie.
Strony WCAG dla placówek medycznych - itee.pl