język migowy

Terapeuta uzależnień Kraków
Poradnia Leczenia Uzależnień

Terapeuta uzależnień Kraków oferuje profesjonalną i bezpłatną psychoterapię oraz konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz uzależnionych behawioralnie (hazard, seks, zakupy, praca, Internet/komputer) i członków ich rodzin – osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.

Terapeuta uzależnień Kraków

Procedura zapisu na wizytę do terapeuty uzależnień

Podjęcie terapii w poradni nie wymaga posiadania skierowania.

Oferta dla osób uzależnionych
Prowadzimy terapię uzależnień na etapie podstawowym i pogłębionym. Pierwszym etapem jest proces diagnostyczny który w naszej placówce trwa około miesiąca i obejmuje diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Jeśli w procesie diagnostycznym zostaniesz zakwalifikowany do terapii w zależności od wskazań będzie ona trwała między 12-24 miesięcy. Terapia odbywa się z częstotliwością jednego spotkania indywidualnego tygodniowo z terapeutą oraz jednego spotkania terapii grupowej tygodniowo. Sesja terapii indywidualnej trwa ok 45 minut, natomiast terapia grupowa między 60 a 120 minut. Spotkania diagnostyczne realizowane są we wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00.
Nie ma możliwości realizowania terapii w postaci tylko i wyłącznie spotkań indywidualnych.

Oferta dla osób współuzależnionych
Prowadzimy terapię współuzależnienia na etapie podstawowym i pogłębionym. Pierwszym etapem jest proces diagnostyczny który w naszej placówce trwa około miesiąca i obejmuje diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Jeśli w procesie diagnostycznym zostaniesz zakwalifikowana do terapii w zależności od wskazań będzie ona trwała między 12-24 miesięcy. Terapia odbywa się z częstotliwością jednego spotkania indywidualnego tygodniowo z terapeutą. Sesja terapii indywidualnej trwa ok 45 minut. Obecnie nie prowadzimy terapii grupowej dla osób współuzależnionych. Terapia realizowana jest w formie spotkań indywidualnych. Spotkania diagnostyczne realizowane są we wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00.

Oferta dla osób z syndromem DDA
Prowadzimy terapię osób z syndromem DDA na etapie podstawowym i pogłębionym. Pierwszym etapem jest proces diagnostyczny który w naszej placówce trwa około miesiąca i obejmuje diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. Jeśli w procesie diagnostycznym zostaniesz zakwalifikowany do terapii w zależności od wskazań będzie ona trwała między 12-24 miesięcy. Terapia odbywa się z częstotliwością jednego spotkania indywidualnego tygodniowo z terapeutą. Sesja terapii indywidualnej trwa ok 45 minut. Obecnie nie prowadzimy terapii grupowej dla osób z syndromem DDA. Terapia realizowana jest w formie spotkań indywidualnych. Spotkania diagnostyczne realizowane są we wtorki w godzinach od 9.00 do 14.00.

INFORMACJA - PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

W chwili obecnej w poradni leczenia uzależnień terapia realizowana jest w kontakcie bezpośrednim.
Wskazaniem do realizacji spotkań online jest tylko i wyłącznie stan zdrowia pacjenta.

Harmonogram pracy zespołu terapeutycznego

HARMONOGRAM PRACY TERAPEUTÓW
imię i nazwiskoponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota
Dawid Kruk-15:00 - 20:0015:00 - 20:0017:00 - 20:00--
Ewa Machejek----8:00 - 18:00-
Agata Junger-Kłosowska8:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:00-
Ewa Olszewska-Dutkiewicz--12:00 - 20:0010:00 - 20:00--
Aleksandra Mocko-Rakoczy8:00 - 16:0012:00 - 20:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:00-
Arkadiusz Latosek---12:00 - 20:008:00 - 16:00-
Jacek Wadzyński--12:00 - 20:0012:00 - 20:00--
Sebastian Kołodziej--12:00 - 20:0012:00 - 20:00--
Adam Wojakiewicz8:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:00-8:00 - 16:00-
Katarzyna Świerkula8:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:008:00 - 16:00-
Jolanta Potoczek-----8:00 - 16:00
Martyna Stasiorowska--12:00 - 20:008:00 - 16:0012:00 - 20:00-
Grażyna Króżel8:00 - 12:008:00 - 12:00----
Kamil Kubik16:00 - 20:0012:00 - 20:00----

HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPOWYCH
Rodzaj grupy (osoby prowadzące)poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobota

Grupa motywacyjna dla osób uzależnionych
Agata Junger-Kłosowska

9:00 - 10:30-9:00 - 10:30---

Grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych
Wtorek: Adam Wojakiewicz i Grażyna Króżel
Czwartek: Ewa Olszewska-Dutkiewicz i Martyna Reichman

-9:00 - 10:30-16:00 - 17:30--

Grupa redukcji szkód dla osób uzależnionych
Adam Wojakiewicz i Martyna Stasiorowska

----12:00 - 13:30-

Grupa nawrotów dla osób uzależnionych
 Martyna Stasiorowska

--16:00 - 17:30---

Grupa treningu umiejętności dla osób uzależnionych - od listopada
Katarzyna Jędrzejewska i Grażyna Króżel

16:00 - 17:30-----

Grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych
Katarzyna Świerkula i Grażyna Króżel

----16:00 - 17:30-

Zespół terapeutyczny

Pracuje pod superwizją Piotra Kozara.
Aleksandra Mocko-Rakoczy

Aleksandra Mocko-Rakoczy

Kierownik poradni
Jestem specjalistą psychoterapii uzależnień (PARPA) oraz jestem psychoterapeutką w trakcie 4,5-letniego całościowego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej oraz metody psychodramy. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcji Naukowej Psychoterapii. Prowadzę terapię indywidualna i grupową osób uzależnionych, współuzależnionych i osób z syndromem DDA.

Adam Wojakiewicz

Adam Wojakiewicz

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalista psychoterapii uzależnień PARPA. Prowadzę terapię indywidualną i grupową skierowaną do osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Agata Junger-Kłosowska

Agata Junger-Kłosowska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistą psychoterapii uzależnień (PARPA).
Od 2013 roku zajmuję się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz pracą z rodzinami osób uzależnionych (współuzależnienie, syndrom DDA). Od 8 lat zajmuje się również zarządzaniem służbą zdrowia – koordynuję pracę poradni leczenia uzależnień oraz oddziału dziennego. Prowadzę kursy i szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień adresowane do studentów kierunków medycznych Uj oraz studentów kierunków humanistycznych Akademii Ignatianum.

Sebastian Kołodziej

Sebastian Kołodziej

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), oraz w trakcie kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericsonowskim, dodatkowe wiele szkoleń uzupełniających i pomocne w pracy między innymi POP (program ograniczenia picia) oraz szkolenia uzupełniające o tz uzależnienia behawioralne, pracy z grupami i tz syndromem DDA - w swojej pracy preferuje podejście krótkoterminowe.

Jacek Wądzyński

Jacek Wądzyński

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Początek mojej zawodowej drogi to początek lat 80-tych. Ta droga to teatr, psychodrama, terapia osób uzależnionych. To działalność szkoleniowa i praca dydaktyczna ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. To nieustanne poszukiwanie metody, języka i adekwatnej odpowiedzi na odwieczny Dylemat Ludzki.

Katarzyna Świerkula

Katarzyna Świerkula

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Pedagogiki i Psychologii, pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (KBPN). Od 2016 r. pracuję z osobami uzależnionymi prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków oraz z uzależnieniami behawioralnymi.

Jolanta Potoczek

Jolanta Potoczek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Od 9 lat pracuje jako terapeuta uzależnień. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej (studia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1882), trenerem terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.Swoją pracę opieram na nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

Arkariusz Latosek

Arkariusz Latosek

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień - certyfikat PARPA. Ukończyłem Szkołę Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień SWPS w Katowicach. Na co dzień pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z pacjentem oraz grupą terapeutyczną.

Kamil Kubik

Kamil Kubik

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziału Teologii oraz Wydziału Nauk Społecznych oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach; teolog, mediator cywilny i rodzinny, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków oraz z uzależnieniami behawioralnymi. W CM Unimed prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych skierowaną do pacjentów uzależnionych, współuzależnionych, z syndromem DDA, grupową dla osób uzależnionych oraz pracuję na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Martyna Stasiorowska

Martyna Stasiorowska

Psycholożka, Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji
Doświadczenie zdobywałam pracując w profilaktyce uzależnień oraz odbywając staż w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Gdańsku. Aktualnie pracuje na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, w Poradni Leczenia Uzależnień w CM Unimed oraz w Małopolskim Ośrodku Fundacji Praesterno. Zajmuję się terapią indywidualną oraz grupową osób uzależnionych. Poza osobami uzależnionymi prowadzę również terapię skierowaną do ich bliskich.

lek. Dawid Kruk

lek. Dawid Kruk

Lekarz psychiatra
Lekarz w trakcie 4 roku specjalizacji z psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończył studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2020 do 2021 roku był asystentem w Katedrze Psychiatrii Dorosłych UJ CM w Krakowie. W praktyce zawodowej szczególnie interesuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychotycznych, ADHD, PTSD, złożonych zaburzeń dysocjacyjnych oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych i alkoholu.

Ważne informacje

Jak zgłosić się na terapię?

Na terapię możesz zapisać się osobiście w godzinach 8.00 – 20.00, dzwoniąc na numer 12 415 81 12 lub pisząc wiadomość email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Na pierwszą wizytę potrzebny jest dowód osobisty, a także dokumentacja z poprzedniego leczenia. Kwalifikacją do rozpoczęcia terapii jest rozmowa przeprowadzona z terapeutą oraz konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Czy terapia jest odpłatna?
Realizujemy terapię w oparciu o kontrakt z Gminą Miejską Kraków. Terapia dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa jest bezpłatna.
Nie mieszkam w Krakowie. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej terapii?
Niestety nie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą prywatnej psychoterapii.
Do osób w jakim wieku skierowana jest terapia?
Przyjmujemy do terapii osoby pełnoletnie.
Jaki jest czas oczekiwania na terapię?
Obecnie do końca roku 2021 nie posiadamy już miejsc na terapię. Prowadzimy jednakże listę rezerwową i w przypadku pojawienia się miejsc kontaktujemy się z osobami z listy rezerwowej. Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia się, osoba chcąca podjąć leczenie zostanie wpisana na listę oczekujących i zostanie jej wyznaczony termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane.
Co to jest kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt terapeutyczny to zbiór zasad i ustaleń które porządkują proces terapeutyczny. Kontrakt podpisywany jest między terapeutą a pacjentem dwukrotnie. Pierwszy raz za czas diagnozy i kolejny raz w momencie rozpoczynania procesu terapeutycznego.

Pliki do pobrania:

Regulamin zajęć grupowych.

Załączniki do pobrania:

Copyright ©. Wszelkie prawa zasteżone. Deklaracja dostępności | Mapa strony

Projekt i wykonanie.
Strony WCAG dla placówek medycznych - itee.pl