Poradnia profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Poradnia finansowana jest ze środków NFZ

Do poradni nie jest wymagane skierowanie

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.

Etap podstawowy

Dla kogo dedykowany jest program?

 • dla osób powyżej 18 roku życia

 • szczególnie w wieku 40-65 lat

 • ubezpieczonych w NFZ

 • palących papierosy oraz byłych palaczy

 • dla osób które nie miały wykonywanych badań spirometrycznych w ramach profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy

 • dla osób, u których wcześniej nie zdiagnozowano w sposób potwierdzony przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Jak wziąć udział i jak przebiega program na etapie podstawowym?

 • Wystarczy, że się skontaktujesz się z CM UNIMED (osobiście, telefonicznie lub drogą mailową) i umówisz wizytę.

 • Na pierwszej wizycie lekarz omówi założenia programu i przeprowadzi z Tobą wywiad odnośnie palenia tytoniu i Twojego zdrowia.

 • Przeprowadzi badania przedmiotowe (pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi) oraz fizykalne.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do świadczeń w zakresie profilaktyki POChP – dodatkowo przejdziesz badanie spirometryczne, które polega na oddychaniu do aparatu mierzącego pojemność płuc i szybkość wydechu.

 • W zależności od wyników badań lekarz albo poinformuje Cię o skutkach palenia tytoniu albo, skieruje Cię na dalszą diagnostykę (poza programem) lub do etapu spechalistycznego programu.

Korzyści z udziału w programie

 • Dowiesz się więcej na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz chorób przez nie wywoływanych

 • Skorzystasz z diagnostyki i w razie potrzeby, specjalistycznej opieki lekarskiej już na wczesnym etapie choroby.

Pamiętaj, że

 • Palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych to nadal jedna z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci Polaków.

 • Ok 40 % przedwczesnych zgonów wśród mężczyzn wynika z palenia tytoniu.

 • Z powodu chorób odtytoniowych każdego roku umiera w Polsce przedwcześnie ponad 60 tys. osób.

Etap specjalistyczny

Szczegółowe informacje już wkrótce

W najbliższym czasie w CM UNIMED zostanie uruchomiony etap specjalistyczny programu. Szczegółowe informacje przedstawimy wkrótce.

Jak zapisać się do programu?