Centrum Medyczne UNIMED

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych skanująco-drukujących

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych skanująco-drukujących, ekranów informacyjnych, ramek do podpisu, a także wyposażenie placówki w zasilanie awaryjne UPS – stanowiska oraz serwer - ROZSTRZYGNIĘTE

W ramach zadania planuje się zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (7 szt. do gabinetów), urządzeń wielofunkcyjnych skanująco-drukujących (2 szt.: 1 szt. do rejestracji i 1 do gabinetu zabiegowego), ekranów informacyjnych (2 szt.), przenośnych ramek do podpisu (8 szt.), a także wyposażenie placówki w zasilanie awaryjne UPS – stanowiska (7 szt.) oraz serwer (1 szt.).
Zakup sprzętu pozytywnie wpłyną na poziom świadczonych usług, przyśpieszą proces rejestracji, skrócą czas oczekiwania pacjentów w kolejce do gabinetów, a także czas samej wizyty w gabinecie, a to wszystko w trosce o najwyższe dobro pacjentów – zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2021

W dniu 08.11.2021 wybrano ofertę najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę, tj. Kadi Tomasz Kowalczyk z dn. 2021-09-26 na kwotę łączną oferty 44 623,17 zł