Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki - korzystanie ze sprzętu komputerowego pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami

W ramach zadania zostanie przeprowadzony zakup szkolenia personelu rejestracji (2 osoby) z zakresu korzystania ze sprzętu komputerowego i jego oprogramowania z uwzględnieniem wymagań osób o szczególnych potrzebach.
Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022