Centrum Medyczne UNIMED

Budowa strony internetowej spełniającej wymagania standardu WCAG 2.1 - ROZSTRZYGNIĘTE

W ramach zadania planuje się zakup strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022

W dniu 23.11.2021 roku wybrano ofertę najkorzystniejszą ze względu na zaproponowaną cenę, tj. ITEE.PL sp. z o.o. z dnia 2021-11-10 na kwotę łączną oferty 14 493,09 zł