Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi szkoleniowej dla pracowników placówki -z zakresu polskiego języka migowego

W ramach zadania zostanie przeprowadzony zakup usługi szkoleniowej dla wybranych pracowników placówki (2 osoby) z zakresu polskiego języka migowego

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.12.2022