Centrum Medyczne UNIMED

Przeprowadzenie audytu dostępności placówki POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przeprowadzenie audytu dostępności placówki POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami - audyt dostępności.

W ramach zadania Wnioskodawca zamierza przeprowadzić audyt wstępny dostępności placówki POZ dla osób o szczególnych potrzebach.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 30.11.2021