Centrum Medyczne UNIMED

Wyposażenie punktu rejestracji w urządzenia wspierające dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu, oraz innymi niepełnosprawnościami

W ramach zadania zostanie przeprowadzony zakup pętli indukcyjnej (3 szt.), tablet wraz z programem Mówik (lub równoważnym) – 3 szt., elektroniczna lupa powiększająca (2 szt.)

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 31.03.2022