Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi remontowej polegającej na adaptacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Przeprowadzona zostanie usługa adaptacji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w celu utworzenia toalety dla osób o szczególnych potrzebach. Usługa obejmować będzie wydzielenie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością oraz pracowników placówki. Pomieszczenie zostanie wykończone w sposób zapewniający utrzymanie higieny i zapobiegający zawilgoceniom. Wszystkie urządzenia sanitarne oraz pochwyty zostaną zakupione zgodnie z wymogiem standardów dostępności, np.: zachowanie odpowiedniej powierzchni manewrowej przed muszlą toaletową i umywalką, wyposażenie w uchwyty, w tym przynajmniej jeden składany, wykonane z materiałów niekorodujących.

Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 30.06.2022