Centrum Medyczne UNIMED

Zakup usługi malowania ciągów pieszych

Zakup usługi malowania ciągów pieszych oraz dostosowania dojścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

dojścia do budynku do ograniczeń w poruszaniu się pacjentów z niepełnosprawnościami i wyznaczenie ciągów pieszych
Szacowany czas realizacji: od 01.09.2021 do 30.06.2022