Sebastian Kołodziej

Sebastian Kołodziej

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), oraz w trakcie kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericsonowskim, dodatkowe wiele szkoleń uzupełniających i pomocne w pracy między innymi POP (program ograniczenia picia) oraz szkolenia uzupełniające o tz uzależnienia behawioralne, pracy z grupami i tz syndromem DDA - w swojej pracy preferuje podejście krótkoterminowe.

specjalisci tło