Psychoterapia dzieci i rodzin - wyłącznie w ramach wizyt odpłatnych

Centrum Medyczne Unimed w placówkach dedykowanych zdrowiu psychicznemu oferuje szeroki zakres usług w zakresie psychologii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin m.in. konsultacje lekarzy psychiatrów i psychologów, psychoterapię indywidualną, par i grupową, diagnostykę oraz warsztaty rozwojowe.

Zakres usług

Psycholog dziecięcy
Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozowaniem problemów oraz zaburzeń, które pojawiają się u dzieci i młodzieży. Rolą psychologa dziecięcego jest między innymi ocena rozwoju dziecka, pomoc w trudnych zadaniach rozwojowych oraz umacnianie opiekunów w ich roli.

Psychoterapeuta dziecięcy
Psychoterapia dziecięca prowadzona w naszych Centrach Zdrowia Psychicznego jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego wieku. Sesje prowadzone są przez doświadczonych psychoterapeutów dziecięcych. Psychoterapia stosowana jest m.in. w celu rozwoju kompetencji społecznych, czy deficytowych umiejętności u dziecka, osiągnięcia optymalnego poziomu funkcjonowania, wyeliminowanie lęków, zaburzeń zachowania. Może stymulować rozwój poznawczy oraz emocjonalny, uczyć budowania zdrowych relacji.

Terapia rodzin
Terapia rodzin to forma pomocy w sytuacji, w której przed problemem staje rodzina. W momencie, gdy jeden z członków rodziny zmaga się z trudnościami emocjonalnymi lub zaburzeniami psychicznymi, najlepsze efekty w zdrowieniu możliwe są do osiągnięcia przy pomocy zaangażowania całej rodziny. Problemy indywidualne jednego z członków rodziny mogą być powiązane z trudnościami całej rodziny, bowiem bliskie osoby mocno wpływają na siebie nawzajem.

Procedura zapisu na wizytę u pediatry
Aby zapisać się do psychologa/psychoterapeuty dziecięcego lub na terapią rodzin zadzwoń +48 12 352 23 31 lub napisz mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WIZYTY REALIZOWANE SĄ W PLACÓWCE CM UNIMED UL. KORDYLEWSKIEGO 1 W KRAKOWIE.

Nasi specjaliści

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne, organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2013 roku szkolę się na psychoanalityka w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS, którego jestem członkiem od 2017 roku.
Głównym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia psychoanalityczna w ujęciu lacanowskim, pozwalająca na pogłębioną refleksję oraz zrozumienie własnych trudności. Wykorzystuję także systemowe myślenie o kontekście rodzinnym. W kontakcie z drugą osobą staram się przede wszystkim stworzyć jej możliwość swobodnego mówienia o swoim doświadczeniu, co sprzyja zmniejszaniu jej trudności i cierpienia. Każdą osobę traktuję z pełnym szacunkiem, zapewniając poufność i dyskrecję. Pomagam osobom doświadczającym lęków, stanów depresyjnych, zaburzeń osobowości, zmagającym się z różnymi problemami życiowymi związanymi ze stresem, problemami okresu dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, stanach nerwicowych, psychosomatycznych, a także z osobami z zaburzeniami o charakterze psychotycznym.
Prowadzę psychoterapię z osobami dorosłymi i młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji u osób z wieloletnim doświadczeniem.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, szkoląc się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, a także pracując w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z osobami chorymi somatycznie.
Obecnie pracuję prowadząc psychoterapię w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei oraz w poradniach prywatnych – Unimed, w Ośrodku Psychoterapii SensusMed i w gabinecie własnym.
Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywam całościowe szkolenie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na oddziałach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz placówkach specjalizujących się w socjoterapii dzieci i młodzieży w Bielsku – Białej.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych w podejściu psychodynamicznym, korzystam jednak także z wiedzy zaczerpniętej z innych orientacji teoretycznych. Przedmiotem moich zainteresowań zawodowych są m.in. zaburzenia odżywiania, czyli głównie anoreksja i bulimia u adolescentów. W szerszym kontekście, interesuje mnie problematyka obrazu ciała w procesie formowania się tożsamości dorastającego człowieka.
W pracy z dziećmi i młodzieżą koncentruję się na stworzeniu w gabinecie możliwości odtworzenia wewnętrznego świata dziecka i adolescenta oraz stworzeniu bezpiecznej relacji terapeutycznej. Wspieram również rodziców w procesie leczenia dziecka, poprzez poradnictwo i psychoedukację.
Zapraszam dzieci i młodzież zmagające się z lękami, obniżonym nastrojem, kryzysami, problemami z samoakceptacją i tworzeniem relacji z innymi.
Pomoc kieruję także do rodziców zmagających się z bezradnością w procesie wychowawczym dziecka, problemami z komunikowaniem się z dzieckiem i nastolatkiem, zagubieniem w niejasnym świecie dziecka.
Pracuję w zgodzie z zasadami etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Jestem psychologiem, psychoterapeutą systemowym, obecnie jestem w trakcie zdobywania certyfikatu. Swoją wiedzę zdobywałam min. na Uniwersytetecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach, Szkole Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Wiedeńskiej Akademii Psychoanalitycznej. Akademii Psychologicznej w Austrii. Staże zdobywałam w certyfikowanych ośrodkach w kraju i za granicą. Między innymi w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiarii w Krakowie oraz w Maimonides –Zentrum na odziale Demencyjnym. Odbyłam szkolenia dodatkowe z zakresu leczenia Zaburzeń psychotycznych oraz Traumy. Biorę udział w Konferencjach i ustawicznym podnoszeniu kwalifikacji a moja praca podlega systematycznej superwizji. W swojej pracy integruję metodę systemową oraz psychodynamiczną. Ogromną wagę przykładam do holistycznego-całościowego podejśćia do człowieka jego bezpieczeństwa i dobra.
Aktualnie pracuję w Prywatnej Poradni psychologiczno-psychoterapeutycznej „Solutio” w Katowicach, Centrum psychiatryczno-psychologicznym w Katowicach oraz w Centrum Zdrowia „Unimed”w Krakowie.
Absolwentka psychologii na wydziale psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS, po ukończonym całościowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej, w trakcie szkolenia w obszarze psychoterapii uzależnień. W kręgu moich zainteresowań są dzieci, rodziny, pary borykające się z bezdzietnością, osoby przytłoczone codziennymi sprawami nie radzące sobie ze stresem i lękami, które niesie codzienność. Jestem terapeutą, który nie jest oderwany od rzeczywistości - przez wiele lat pracowałam w dużych korporacjach stykając się z ludzką bezradnością wywołaną stresem w pracy, mobbingiem, wypaleniem zawodowym czy lękami o byt i jutro. Od ponad dwudziestu lat są mi bliskie losy dzieci, znam procedury adopcyjne, wiem z czym borykają się rodzice podejmujący najważniejsze decyzje w swoim życiu... Przez kilka lat prowadziłam pogotowie rodzinne sprawując pieczę zastępczą nad dziećmi zabranymi z rodzin dyzfunkcyjnych. Widzę jakie problemy mają współczesne dzieci, co hamuje ich rozwój, co powoduje, że są smutne czy zagubione. W przyjaznej atmosferze, w zabawie, pracuję z dziećmi nad wyrażaniem emocji, towarzyszę im w rozwodzie rodziców, staram się załagodzić dziecięce traumy. Pracuję z pacjentami indywidualnymi, pomagam parom i małżeństwom w kryzysie, zajmuję sie terapią pogłębioną osób zmagających się z własnymi uzależnieniami lub współuzależnionych. Są mi bliskie problemy osób borykajacych się z syndromem DDA.
Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłem całościowe szkolenie psychoterapeutyczne organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży i w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez „Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”. Jestem członkiem Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Prowadzę psychoterapię z osobami dorosłymi i z młodzieżą od lat 13. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.
Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie uczestniczę w czteroletnim całościowym kursie psychoterapii w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych, przygotowującym do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję przede wszystkim w nurcie systemowym, jednak w swojej pracy integruję także wiedzę z innych nurtów terapeutycznych. Prowadzę psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży, terapię par oraz rodzin, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pomagam w przeżywaniu trudności, rozumieniu emocji, poprawie komunikacji i wspieram w drodze do lepszego poznania siebie i rozwoju. W pracy ważna jest dla mnie autentyczność, tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i nieustanne podnoszenie swoich kompetencji. Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, które zdobywałam współpracując z krakowskim organizacjami pożytku publicznego oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz wsparcia rodzin. Aktualnie prowadzę psychoterapię w Ośrodku Psychoterapii PROGRES, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz w Centrum Medycznym UNIMED.
Jestem psycholożką, absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie odbywam całościowe szkolenie w nurcie systemowo-psychodynamicznym, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, organizowane przez Fundację KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Mam doświadczenie w indywidualnej pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, które zdobywałam m.in. podczas praktyk w Klinice Psychiatrii Dorosłych CM UJ, pracując w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego czy współpracując z Fundacją Hearty wspierającą młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Na co dzień przyjmuję również w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health oraz w OŚOPiP dla dzieci i młodzieży przy CM UNIMED, gdzie oprócz terapii indywidualnej, współprowadziłam autorski cykl zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców oraz grupę wsparcia dla młodzieży. W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na budowaniu relacji opartej na autentyczności i zaufaniu. Głównym obszarem moich zainteresowań są relacje międzyludzkie, a zwłaszcza wpływ relacji rodzinnych na funkcjonowanie jednostek, dlatego bliski jest mi nurt systemowy w terapii. Dużo inspiracji czerpię również z technik ACT oraz pracy z ciałem.

Monika Gzyl - ZnanyLekarz.pl
Małgorzata Kania - ZnanyLekarz.pl
Agnieszka Rusin - ZnanyLekarz.pl

Ważne informacje

SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ - 150zł
PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY - 150zł
TERAPIA  RODZINNA - 200zł
TESTY PSYCHOLOGICZNE - 150zł/godzina
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Personelu wprowadzono następujące zasady:
  • obowiązkowo należy założyć maseczkę zakrywającą usta i nos
  • należy postępować zgodnie z poleceniami personelu przychodni
  • do przychodni nie można wprowadzać rowerów, hulajnóg itp. Przed przychodnią zamontowane są stojaki do których należy przypiąć pojazd
  • do przychodni nie można wjeżdżać na rolkach, deskorolkach itp.
  • do przychodni nie można wprowadzać zwierząt
  • na terenie przychodni nie można palić papierosów i spożywać alkoholu
  • do przychodni nie można wnosić przedmiotów niebezpiecznych. PAMIĘTAJ! w przychodni przebywają dzieci i osoby starsze

Back to top